Teljes Kommunikációs Szolgáltatás
angol | német | magyar | japán
 

 

Magunkról

 

   
 


International Class


Társaságunk az üzleti életben használt angol nyelv (Business English) oktatásának egyik legmagasabb színvonalú szolgáltatója. A cég Budapesten alakult 1999-ben - azokban az idõkben amikor már Magyarország is igyekezett megfelelni az Európai Unió majdani elvárásainak – azzal céllal, hogy az ügyfelekkel megismertesse az üzleti élet folyamatosan növekvõ kommunikációs követelményeit és szabályait.

1999 óta vezetõ szerepet játszunk a speciálisan kialakított és egyéni igényekre szabott angol nyelvû kurzusok és egyéb kommunikációs szolgáltatások szervezésében és lebonyolításában. Partnereink listáján megtalálhatók pénzügyi intézetek és multinacionális bankok igazgatói, élelmiszer- és italgyártó cégek vezetõi csak úgy mint mûszaki tervezéssel foglalkozó cégek és projekt szervezõ társaságok vezetõ beosztású alkalmazottjai is.

A nagy tapasztalattal rendelkezõ üzleti-szakmai oktatók mellett köreinkhez tartoznak újságírók, orvosi szaknyelvben jártas szakemberek, sõt még egy jól ismert opera rendezõ is. A társaság különös összetételén akár meg is ütközhetnénk...

Talán senki nem taníthatná meg Önöknek jobban, hogy hogyan lépjenek be egy helyiségbe ill. hogyan változtassák meg üdvözlési és bemutatkozási szokásaikat úgy, hogy már a megjelenésükkel elérjék a kívánt hatást. Segítünk abban is, hogy szavaik megválasztásával és mondataik megfelelõ hangsúlyozásával a hallgatóságot pozitívan befolyásolják és megnyerjék õket saját ügyüknek.

Természetesen azzal is tisztában vagyunk, hogy ügyfeleink igényei folyamatosan változnak...

Az International Class új koncepciója

A legtöbb cég ma már több nyelven beszélõ alkalmazottakat foglalkoztat. Ezek az emberek legtöbbször fényes karrierrel büszkélkedhetnek, és szakmai elõrejutásukban a sokszor kiváló hatékonysággal használt nyelvtudásnak is nagy szerepe van. Azzal is tisztában vagyunk, hogy partner cégeink igazgatói és vezetoi tehetségük és intelligenciájuk révén érték el ezt a szintet. De többnyire ez is igaz: a múltban a munkájuk nagy része írásbeli nyelvtudást igényelt. Tény, hogy sok magyar vezetõ kifejezetten magas szintet ért el az írott nyelv területén, néha azonban a beszélt nyelv kárára. Így - legalábbis néhány esetben - a beszédkészség nagy részét szinte kiirtották ezekbõl az emberekbõl. Társaságunk ezeknek a jól képzett és tehetséges vezetõknek olyan szolgáltatást biztosít, mely további fejlõdést garantál az üzleti angol nyelv használatában és ezzel karrierjüket elõre is viszi. Egy szóval: a legjobbakat még jobbá tesszük!

Khalid Aziz - több mint 20 éve híres üzleti újságíró a BBC-nél és az ITV-nél – szavait idézve: „ A hagyományos oktatási rendszerben a hangsúlyt az írott nyelvre fektetik, mintegy az akadémikus tudás és teljesítmény fokmérõjeként. Kultúránk nagy része írott nyelv, és az alkalmazott oktatási módszerek ezt meg is erõsítik. 2 éves korunktól azt halljuk, hogy maradjunk csendben. Az iskolai elismerés is nagymértékben az írott teljesítményhez köthetõ, már az elsõ vizsgák is írásbeliek. Az egyetemen szóbeli vizsgára többnyire akkor vagyunk hivatalosak - mintegy büntetésként-, ha az írásbeli vizsgánk nem sikerült. Ilyen módon elveszítjük természetes beszédkészségünket.”

Ez igen sajnálatos most, amikor a modern üzleti világban az írott nyelv elavulni látszik.

Mit nevezünk valójában „Új International Class-nak”?: egy olyan közösséget, ahol a legkülönbözobb háttérrel rendelkezõ és a világ bármely részérõl származó üzletemberek ugyanabban a „kultúrában” élnek, azaz hasonlóak az üzleti elveik és fogalomrendszerük, egyenlõként üdvözlik egymást és hasonló stílusban zárják le megegyezéseiket. Ennek a kommunikációs stílusnak az elsajátítását segíti a társaságunk a beszédkészség minden elemének fejlesztésével. Aki kurzusainkon való részvétel után rendelkezik ezekkel a készségekkel, bátran sorolhatja magát ehhez a közösséghez, mely ahogy a neve is mutatja nemzetközi szintû és többségében vezetõ beosztású üzletembereket foglal magában, akik az itt oktatott elvek szerint kommunikálnak.

tovább...
Nemsokára búcsút inthetünk azoknak az idõknek, amikor a berögzült kulturális különbségek alááshatják fontos döntések meghozatalát, ehelyett újabb és újabb tagokat üdvözölhetünk az International Class köreiben.

De hogyan érthetjük meg az Új International Class lényegét? Mik a szabályai ennek a különbözo kulturális háttérrel rendelkezo és fõként magas szintû vezetõkbõl álló társaságnak? Hogyan tudunk igazán hatékonyan kommunikálni ebben a közegben? Mit nevezhetünk igazán hatékony kommunikációnak.

A válasz nem egyszerû. Vannak bizonyos íratlan szabályok, melyeket a mai kor üzletemberének érdemes követnie, ha igazán mély hatást szeretne elérni a szavaival és ha szeretné megnyerni az embereket saját ügyének akár helyi, akár nemzetközi szinten, legyen szó egy barátságos tárgyalásról személyes környezetben vagy egy ellenséges társtulajdonosnak szánt meggyõzõ erejû elõadásról. Ha egyszer megértjük, hogy az igazán hatékony kommunikáció mit jelent valójában és hogy hogyan tudunk egy adott szituációt számunkra kedvezõ irányba befolyásolni az Új International Class közegében, nagymértékben javíthatjuk esélyeinket arra, hogy igazán megértsenek bennünket. Ez az ami az igazi hasznot eredményezi. Ennek a kipróbált és jól bevált módszernek az elsajátításával gyökeres változásokat érhetünk el.

Az International Class jól képzett oktatóival - akik legalább 10 év tapasztalattal rendelkeznek az üzleti kommunikáció területén – segít megfelelõ megoldásokat találni a gyors reakciókat igénylõ beszélt nyelv világában. Ugyancsak segítséget nyújt abban, hogy tisztában legyünk a a szóbeli kommunikáció nehézségeivel és buktatóival, hiszen egyre inkább ezt használjuk a fokozatosan háttérbe szoruló írott szövegek helyett.

Ahogy az üzleti élet tempója növekszik, a kulcsfontosságú döntéseket egyre inkább szóban kell meghozni az írott forma helyett. A legtöbb sikeres ember azonban egy olyan világban nõtt fel, melyben az írott szövegek domináltak és a veleszületett beszédkészséget az oktatási rendszer szinte kiirtotta, így ezeknek az embereknek nagy része az megfelelõ önkifejezésre képtelen.

Ügyfeleink, akik a szolgáltatásainkat igénybe vették, számos területen látták hasznát az oktatásnak:

• nagyobb kereskedelmi forgalom
• jobb belsõ kommunikáció
• nagyobb megbecsülés az ügyfelek részérol
• több forgalmazó hely megnyerésese
• több pozitív visszajelzés társtulajdonosoktól, bankároktól, elemzõktõl
• jobb média támogatottság
• nagymértékben motivált személyzet

Tevékenységi köreink vázlatos leírása - amit ebben a bemutatkozásban felsorolunk - betekintést nyújt az általunk kínált programokba. Azt is érdemes tudni, hogy minden egyes program az Önök cégének individuális igénye szerint alakítható.

Igény esetén számos írott példával is szolgálhatunk arra vonatkozóan, hogy hány partner cég számára bizonyult hasznosnak az együttmûködésünk a kommunikációs készségek javításában és fejlesztésében.

A kommunikációs technológiák, telekommunikáció robbanásszeru fejlodése miatt egyre több magas szintû döntés születik meg szóban vagy gyorsan megírt emailek formájában, gyakran igen rövid idõ alatt. Általában nincs is idõ egy „japán stílusú”, papíron rögzített tárgyalási anyag összeállítására. A döntéseket a helyszínen meghozzák és már kezet is adnak rá.

 
Copyright since 1999 International Class. All Rights Reserved.